საბანკო საპროცენტო განაკვეთები მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის 2018-04-19

საბანკო საპროცენტო განაკვეთები მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის შემცირების ტენდენციით ხასიათდება. მთლიან ბიზნეს სესხებში მცირე და საშუალო ბიზნესზე გაცემული სესხების წილი 43%-ს შეადგენს.