შინამეურნეობების დანაზოგები ყოველწლიურად იზრდება 2018-04-19

შინამეურნეობების დანაზოგები ყოველწლიურად იზრდება. 2016 წლის მაჩვენებლებით, ერთი შინამეურნეობა საშუალოდ თვეში 188 ლარს ზოგავს.