რეფორმა: ტურიზმის რეფორმა-ის III ფაზა-სთვის

2019 წლის 25 აპრილს, ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის პირველადი წარდგენა და შეფასება მოხდა.

მთავრობის მიხედვით

იხილეთ მიმაგრებული ანგარიში