რეფორმვერდიქტი

რეფორმვერდიქტი წარმოადგენს დაინტერესებული მხარეების მიერ რეფორმების ინდივიდუალური შეფასების საშუალო შეწონილ მაჩვენებელს. რეფორმვერდიქტი შედგება შემდეგი კომპონენტების შეფასების მიხედვით:

  • შიმაარსი და ადეკვატურობა
  • არსებული ვითარება
  • პროგრესი
  • მოსალოდნელი შედეგები

ბოდიში, ამ დროისთვის რეფორმის განაჩენი არ ასრებობს.