თითოეული რეფორმის კვალდაკვალ

როგორ მიმდინარეობს საქართველოს ეკონომიკური რეფორმები?

რეფორმების შეფასების პლატფორმა

რეფორმვერდიქტი

რეფორმების მდგომარეობა

რეფორმა მთავრობა დაინტერესებული პირი
გადახდისუუნარობის რეფორმა

83.9% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

8.45 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

ელექტრონული კომერციის რეფორმა

76.2% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

6.58 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

რა გავლენას ახდენს რეფორმები ეკონომიკაზე

ახალი ამბები

რეფორმეტრმა და USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამამ მორიგ საჯარო-კერძო დიალოგს უმასპინძლეს, რომელიც წყლის რესურსების მართვის რეფორმის პროგრესის შეფასებას დაეთმო.

რეფორმეტრმა და USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამამ მორიგ საჯარო-კერძო დიალოგს უმასპინძლეს, რომელიც კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეფორმის პროგრესის შეფასებას დაეთმო.

ახალი ფაზლები