ახალი ამბები

სამთავრობო კვლევამ აჩვენა, რომ ამ ეტაპისთვის, რეფორმის 2017-18 წლების სამოქმედო გეგმის 70%-ია შესრულებული.
დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფმა რეფორმას 10 მაქსიმალური ქულიდან 6,5 ქულა დაუწერა, რაც უფრო მცირეა, ვიდრა წინა შეფასება. განწყობები შემცირებულია ყველა

2018 წლის 26 ნოემბერს, რეფორმეტრის III ფაზა სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის შესრულების შეფასებით დაიწყო.

ახალი ფაზლები

Puzzle ka