რეფორმების მდგომარეობა

რეფორმა მთავრობა დაინტერესებული პირი
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება

100.0% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

6.89 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

სოფლის მეურნეობის განვითარება

82.46% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

5.83 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

ტურიზმის რეფორმა

0.0%

0.0

რა გავლენას ახდენს რეფორმები ეკონომიკაზე

ახალი ამბები

საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში, საკრედიტო გარანტია გაიცემა კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ თითოეულ სესხზე, სესხის ძირი თანხის არაუმეტეს 70%-ის ოდენობით და თითოეული კომერციული ბანკისთვის პროგრამის ფარგლებში არსებული სასესხო პორტფელის არაუმეტეს 15%-ის

ახალი ფაზლები

Puzzle ka