რეფორმების მდგომარეობა

რეფორმა მთავრობა დაინტერესებული პირი
კაპიტალის ბაზრის განვითარება

67.7% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

5.0 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

მცირე და საშუალო ბიზნესის/ინოვაციების განვითარება

39.2% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

4.33 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

საპენსიო რეფორმა

38.8% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასება არ შეცვლილა

4.1 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

სოფლის მეურნეობის განვითარება

74.9% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

5.63 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

რა გავლენას ახდენს რეფორმები ეკონომიკაზე

ახალი ამბები

პარლამენტმა "დაგროვებითი პენსიის შესახებ" კანონპროექტი თანმდევ საკანონმდებლო ცვლილებებთან ერთად, მესამე მოსმენით მიიღო. აღნიშნულ კანონთა პაკეტი საპენსიო რეფორმის შემადგენელი ნაწილია, რომლის მთავარ მიზანსაც საქართველოში არსებული სოციალური სისტემის სრულყოფა

კაპიტალის ბაზრის რეფორმის და ახალი საზედამხედველო ჩარჩოს შემუშავების ფარგლებში, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საბროკერო კომპანიების მარეგულირებელი ორი ახალი წესი შეიმუშავა.

ახალი ფაზლები

Puzzle ka