რეფორმების მდგომარეობა

რეფორმა მთავრობა დაინტერესებული პირი
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება

100.0% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

6.89 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

სოფლის მეურნეობის განვითარება

82.46% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

5.83 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

რა გავლენას ახდენს რეფორმები ეკონომიკაზე

ახალი ამბები

საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში, საკრედიტო გარანტია გაიცემა კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ თითოეულ სესხზე, სესხის ძირი თანხის არაუმეტეს 70%-ის ოდენობით და თითოეული კომერციული ბანკისთვის პროგრამის ფარგლებში არსებული სასესხო პორტფელის არაუმეტეს 15%-ის

ახალი ფაზლები

Puzzle ka