რეფორმების მდგომარეობა

რეფორმა მთავრობა დაინტერესებული პირი
მცირე და საშუალო ბიზნესის/ინოვაციების განვითარება

39.2% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

4.33 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

სოფლის მეურნეობის განვითარება

74.9% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

5.63 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

რა გავლენას ახდენს რეფორმები ეკონომიკაზე

ახალი ამბები

მთავრობის ინიციატივით, მცირე მეწარმეებისთვის ბრუნვის გადასახადი 5-ჯერ შემცირდება, ასევე მცირე მეწარმის კატეგორიაში მოხვდება 500 000 ლარამდე ბრუნვის მქონე საწარმო.

რეფორმეტრის მეორე ფაზა მცირე და საშუალო მეწარმეთა/ინოვაციების განვითარების სტრატეგიის შესრულების შეფასებით გაგრძელდა