ახალი ამბები

სამთავრობო კვლევამ აჩვენა, რომ ამ ეტაპისთვის, რეფორმის 2017-18 წლების სამოქმედო გეგმის 70%-ია შესრულებული.
დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფმა რეფორმას 10 მაქსიმალური ქულიდან 6,5 ქულა დაუწერა, რაც უფრო მცირეა, ვიდრა წინა შეფასება. განწყობები შემცირებულია ყველა

ახალი ფაზლები

Puzzle ka