თითოეული რეფორმის კვალდაკვალ

როგორ მიმდინარეობს საქართველოს ეკონომიკური რეფორმები?

რეფორმების შეფასების პლატფორმა

რეფორმვერდიქტი

რეფორმების მდგომარეობა

რეფორმა მთავრობა დაინტერესებული პირი
კაპიტალის ბაზრის განვითარება

80.0% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

4.38 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება

100.0% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

6.89 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

საპენსიო რეფორმა

82.4% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

5.89 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

სოფლის მეურნეობის განვითარება

82.46% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

5.83 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

ტურიზმის რეფორმა

0.0%

0.0

რა გავლენას ახდენს რეფორმები ეკონომიკაზე

ახალი ამბები

ახალი ფაზლები

Puzzle ka