რეფორმების მდგომარეობა

რეფორმა მთავრობა დაინტერესებული პირი
კაპიტალის ბაზრის განვითარება

67.7% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

5.0 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

მცირე და საშუალო ბიზნესის/ინოვაციების განვითარება

39.2% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

4.33 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

საპენსიო რეფორმა

38.8% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასება არ შეცვლილა

4.1 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

სოფლის მეურნეობის განვითარება

74.9% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

5.63 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

რა გავლენას ახდენს რეფორმები ეკონომიკაზე

ახალი ამბები

სამუშაოზე დაფუძნებული (დუალური) სწავლების მიდგომით განხორციელდება რამდენიმე ახალი საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლებსაც პარტნიორ დამსაქმებლებთან ერთად განახორციელებენ თბილისის, ქობულეთისა და ბათუმის კოლეჯები.

ახალი ფაზლები

Puzzle ka