რეფორმების მდგომარეობა

რეფორმა მთავრობა დაინტერესებული პირი
კაპიტალის ბაზრის განვითარება

67.7% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

5.0 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

მცირე და საშუალო ბიზნესის/ინოვაციების განვითარება

39.2% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

4.33 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ დაიწია

სოფლის მეურნეობის განვითარება

74.9% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

5.63 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

რა გავლენას ახდენს რეფორმები ეკონომიკაზე

ახალი ამბები

„ახალგაზრდა მეწარმე“ განკუთვნილია ახალგაზრდებისთვის. ასაკობრივი ზღვარი მამაკაცებისთვის 18-დან 35 წელია, ხოლო ქალების შემთხვევაში 18-დან 40 წლის ჩათვლით.