თითოეული რეფორმის კვალდაკვალ

როგორ მიმდინარეობს საქართველოს ეკონომიკური რეფორმები?

რეფორმების შეფასების პლატფორმა

რეფორმების მდგომარეობა

რეფორმა მთავრობა დაინტერესებული პირი
გადახდისუუნარობის რეფორმა

0.0% ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასება არ შეცვლილა

-

8.18 ბოლო კვარტალთან შედარებით შეფასებამ აიწია

რა გავლენას ახდენს რეფორმები ეკონომიკაზე

ახალი ამბები

რეფორმეტრმა და USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამამ მორიგ საჯარო-კერძო დიალოგს უმასპინძლეს, რომელიც გადახდისუუნარობის რეფორმის პროგრესის შეფასებას დაეთმო.

ახალი ფაზლები

Puzzle ka