სიახლეები

რეფორმეტრმა და USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამამ მორიგ საჯარო-კერძო დიალოგს უმასპინძლეს, რომელიც წყლის რესურსების მართვის რეფორმის პროგრესის შეფასებას დაეთმო.

რეფორმეტრმა და USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამამ მორიგ საჯარო-კერძო დიალოგს უმასპინძლეს, რომელიც კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეფორმის პროგრესის შეფასებას დაეთმო.

რეფორმეტრმა და USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამამ მორიგ საჯარო-კერძო დიალოგს უმასპინძლეს, რომელიც ელექტრონული კომერციის რეფორმის პროგრესის შეფასებას დაეთმო.

რეფორმეტრმა და USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამამ მორიგ საჯარო-კერძო დიალოგს უმასპინძლეს, რომელიც მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის პროგრესის შეფასებას დაეთმო.

რეფორმეტრმა და USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამამ მორიგ საჯარო-კერძო დიალოგს უმასპინძლეს, რომელიც რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) ინსტიტუციონალიზაციის რეფორმის პროგრესის შეფასებას დაეთმო.

რეფორმეტრმა და USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამამ მორიგ საჯარო-კერძო დიალოგს უმასპინძლეს, რომელიც გადახდისუუნარობის რეფორმის პროგრესის შეფასებას დაეთმო.

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენლები ქუთაისში მომუშავე ადგილობრივი საჯარო და კერძო სექტორის, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და რეფორმეტრი გააცნეს.

24 ივლისს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენლები ოზურგეთში მომუშავე ადგილობრივი საჯარო და კერძო სექტორის, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და რეფორმეტრი გააცნეს.

რეფორმეტრმა და USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამამ მორიგ საჯარო-კერძო დიალოგს უმასპინძლეს, რომელიც წყლის რესურსების მართვის რეფორმის პროგრესის შეფასებას დაეთმო.

რეფორმეტრმა და USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამამ მორიგ საჯარო-კერძო დიალოგს უმასპინძლეს, რომელიც კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეფორმის პროგრესის შეფასებას დაეთმო.

რეფორმეტრმა და USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამამ მორიგ საჯარო-კერძო დიალოგს უმასპინძლა, რომელიც ტურიზმის რეფორმის პროგრესის შეფასებას დაეთმო.

რეფორმეტრმა და USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამამ მორიგ საჯარო-კერძო დიალოგს უმასპინძლეს, რომელიც რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) ინსტიტუციონალიზაციის რეფორმის პროგრესის შეფასებას დაეთმო..

რეფორმეტრმა და USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამამ მორიგ საჯარო-კერძო დიალოგს უმასპინძლეს, რომელიც გადახდისუუნარობის რეფორმის პროგრესის შეფასებას დაეთმო.

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი ამჯერად მესტიას ესტუმრა და საინფორმაციო შეხვედრა ჩაატარა მესტიაში მცხოვრებ ახალგაზრდებისა და ახალგაზრდების საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივ ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის.

15 ივნისს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენლები თელავში მომუშავე ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და რეფორმეტრი გააცნეს.

19 მაისს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენლები ბათუმში მომუშავე ადგილობრივი საჯარო და კერძო სექტორის, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და რეფორმეტრი გააცნეს.

18 მაისს ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წარმომადგენლები ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს ესტუმრნენ და უნივერსიტეტის წარმომადგენლებსა და სტუდენტებს რეფორმეტრი გააცნეს.

რეფორმეტრის გუნდმა საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის მიერ USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერით ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა.

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს ISET-ისა და ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის ზოგადი საქმიანობა და პროექტი რეფორმეტრი გააცნეს.

საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში, საკრედიტო გარანტია გაიცემა კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ თითოეულ სესხზე, სესხის ძირი თანხის არაუმეტეს 70%-ის ოდენობით და თითოეული კომერციული ბანკისთვის პროგრამის ფარგლებში არსებული სასესხო პორტფელის არაუმეტეს 15%-ის

სამთავრობო კვლევამ აჩვენა, რომ ამ ეტაპისთვის, რეფორმის 2017-18 წლების სამოქმედო გეგმის 70%-ია შესრულებული.
დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფმა რეფორმას 10 მაქსიმალური ქულიდან 6,5 ქულა დაუწერა, რაც უფრო მცირეა, ვიდრა წინა შეფასება. განწყობები შემცირებულია ყველა

2018 წლის 26 ნოემბერს, რეფორმეტრის III ფაზა სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის შესრულების შეფასებით დაიწყო.

სამუშაოზე დაფუძნებული (დუალური) სწავლების მიდგომით განხორციელდება რამდენიმე ახალი საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლებსაც პარტნიორ დამსაქმებლებთან ერთად განახორციელებენ თბილისის, ქობულეთისა და ბათუმის კოლეჯები.

ინვესტიციები ფასიან ქაღალდებში, თანხის განთავსება ანაბარზე, ინვესტიციები უძრავ ქონებაში არის ინვესტიციების შესაძლო საშუალებები დღეს არსებული მდგომარეობით, საქართველოში.

2018 წლის მეორე კვარტალში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გამოშვება შემცირებულია 0.8%-ით, 2017 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით. თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები სოფლის მეურნეობის სექტორში გაზრდილია.

2015-2017 წლებში "აწარმოე საქართველოში" პროგრამის ფარგლებში საერთო ჯამში ყველაზე მეტი პროექტი სამეგრელო-ზემო სვანეთშია დაფინანსებული

პარლამენტმა "დაგროვებითი პენსიის შესახებ" კანონპროექტი თანმდევ საკანონმდებლო ცვლილებებთან ერთად, მესამე მოსმენით მიიღო. აღნიშნულ კანონთა პაკეტი საპენსიო რეფორმის შემადგენელი ნაწილია, რომლის მთავარ მიზანსაც საქართველოში არსებული სოციალური სისტემის სრულყოფა

კაპიტალის ბაზრის რეფორმის და ახალი საზედამხედველო ჩარჩოს შემუშავების ფარგლებში, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საბროკერო კომპანიების მარეგულირებელი ორი ახალი წესი შეიმუშავა.

2018 წლის 29 ივნისს, G4G-ის ოფისში გაიმართა მრგვალი მაგიდის გარშემო დისკუსია, თემაზე „სასოფლო-სამეურნეო მიწის რეგისტრაციის რეფორმა“. შეხვედრა გაიმართა ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით, პროექტ "რეფორმეტრის" ფარგლებში.

რეფორმის განსახორციელებლად კონსტიტუციური უმრავლესობაც არასაკმარისია, და რეფორმის ავტორებს ნამდვილად არ აწყენდათ, თუ აღნიშნულ საკითხზე რეფერენდუმის შედეგით გაიმაგრებენ ზურგს.

დაგროვებითი საპენსიო სისტემასთან დაკავშირებით ფრაქცია „ქართული ოცნება – სოციალ–დემოკრატები“ პარლამენტს ალტერნატიულ საკანონმდებლო ინიციატივას წარუდგენს.

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი მხარს უჭერს საპენსიო რეფორმის იდეას, მაგრამ გამოთქვამს რამდენიმე შენიშვნას

წინა კვირის შესაბამის მაჩვენებელთან შედარებით, გაზრდილია როგორც BGEO ჯგუფის, ასევე თიბისი ბანკის ჯგუფისა და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის აქციების ღირებულება.

11-მა კომპანიამ 442.8 მილიონი ლარის ღირებულების ობლიგაცია გამოუშვა, საიდანაც 6 ემისია საჯარო შეთავაზების, ხოლო დანარჩენი 5 კი კერძო შეთავაზებით განხორციელდა

დღეიდან პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაცია იწყება. დაინტერესებულ პირებს საშუალება აქვთ სახელმწიფოს სრული დაფინანსებით დაეუფლონ სასურველ პროფესიას.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2017 წლის მონაცემებით, პროფესიულ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების დიდი ნაწილი (35%) ინჟინერიაზე მოდის.

სახელმწიფო პოლიტიკა არის ესეთი, რომ მიწის რეგისტრაცია მასშტაბურად მოხდეს. ამის წასახალისებლად არაერთი პროგრამა ხორციელდება. აგროდაზღვევაც ამ პროგრამის ნაწილია

საქართველოს საფონდო ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაცია 2.8 მილიარდიდან 3 მილიარდ 26 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. თუმცა, არ გაზრდილა გარიგებების რაოდენობა.

„ახალგაზრდა მეწარმე“ განკუთვნილია ახალგაზრდებისთვის. ასაკობრივი ზღვარი მამაკაცებისთვის 18-დან 35 წელია, ხოლო ქალების შემთხვევაში 18-დან 40 წლის ჩათვლით.

“საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” შეგიძლიათ შეიძინოთ A კატეგორიის სამი ემიტენტის (EBRD-ის, სილქნეტის და საქართველოს ბანკის), B კატეგორიის 6 ემიტენტის და 101 უკატეგორიო კომპანიის აქციები თუ ობლიგაციები.

მთავრობის ინიციატივით, მცირე მეწარმეებისთვის ბრუნვის გადასახადი 5-ჯერ შემცირდება, ასევე მცირე მეწარმის კატეგორიაში მოხვდება 500 000 ლარამდე ბრუნვის მქონე საწარმო.

რეფორმეტრის მეორე ფაზა მცირე და საშუალო მეწარმეთა/ინოვაციების განვითარების სტრატეგიის შესრულების შეფასებით გაგრძელდა

ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, დამსაქმებელი - 500 ლარით, ხოლო ქმედების განმეორების შემთხვევაში 1000 ლარით დაჯარიმდება.

„გარდა იმისა, რომ ფაროსანამ დიდი ზიანი მიაყენა თხილის ხეებს, მან მთელი ხეხილიც გაანადგურა, განსაკუთრებით მანდარინი, ფეიხოა და სიმინდი,“ – ამბობს 67 წლის მარიკა კ. აფხაზეთის რეგიონის სოფელ რეპიდან

"ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ 2019 წელს და 2020 წელს, ინდექსაციის მეთოდით, პენსიები 20-20 ლარით გაიზარდოს,"- ამის შესახებ პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა.

კანონის პროექტი საქართველოს პარლამენტს 2017 წლის ბოლომდე წარედგინება. დაგროვებითი საპენსიო სქემის ამოქმედება და კონტრიბუციების მიღება დაგეგმილია 2018 წლის მე-3 კვარტლიდან.

პროექტ „რეფორმეტრის“ მენეჯერმა გიგლა მიქაუტაძემ, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიწვევით, 9-14 ოქტომბერს მონაწილეობა მიიღო საერთაშორიოს სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის ყოველწლიურ ერთობლივ შეკრებაში აშშ-ში, ქალაქ ვაშინგტონში.

პროექტ „რეფორმეტრის“ ფარგლებში საპენსიო რეფორმის მიმდინარეობის პირველი შეფასება ჩატარდა. ამ ეტაპისთვის რეფორმის 38,8% არის შესრულებული და ძირითადი სამუშო სამართლებრივი ბაზის მომზადებას დაეთმო. კვლევის მიხედვით, შემუშავდა რეფორმის კონცეფცია, რომელიც მოიწონ