ცვილებები პროფესიულ განათლებაში 2019-02-07

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა, მინისტრის მოადგილესთან ირინა აბულაძესთან და პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსთან ირინა წეროძესთან ერთად, განათლების რეფორმის ფარგლებში, პროფესიული განათლების მიმართულებით პრეზენტაცია წარადგინა.

როგორც პრეზენტაციაზე გახდა ცნობილი, საბაზო განათლების მქონე ახალგაზრდებს (9 კლასი) საშუალება ექნებათ, პროფესიის შესწავლის პარალელურად, სრული ზოგადი განათლება მიიღონ. როგორც სამინისტროში განმარტეს ეს იმას ნიშნავს, რომ პროფესიული სასწავლებლის დიპლომი სრული ზოგადი განათლების ატესტატს გაუთანაბრდება. შედეგად საბაზო განათლების მქონე ახალგაზრდები, პროფესიის დაუფლების პარალელურად შეძლებენ გაიარონ სასკოლო საგნები და პროფესიული განათლების დიპლომით უმაღლეს სასწავლებლებში ჩააბარონ.

რეფორმის ამ ნაწილის ამოქმედება 2019 წლის მაისიდან იგეგმება.

სრული ზოგადი განათლების მქონე პირებს ასევე შესაძლებლობა ექნებათ, ისწავლონ უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, რომლებიც უშუალოდ დამსაქმებლების მონაწილეობით არის შემუშავებული.

ფორმალური განათლების ფარგლებში, სწრაფი დასაქმებისთვის, მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების კურსებით გათვალისწინებულია ასევე ზრდასრულთა განათლების სისტემის განვითარება, რაც მოსახლეობის უნარების განახლებას ან ახალი კომპეტენციების შეძენას გულისხმობს.

სამწლიანი ფაზა ასევე მიზნად ისახავს: არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმების დანერგვას; პროფესიული პროგრამების განხორციელებაში დამსაქმებლების ჩართულობის ხელშეწყობას, სამუშაოზე დაფუძნებული/დუალური სწავლების მასშტაბების გაზრდით; გაცვლითი პროგრამებისა და საერთაშორისო სერტიფიცირებული პროგრამების დანერგვას; პროფესიული კონსულტირების სისტემის განვითარებას; პროფესიული განათლების მასწავლებლების, პროფესიული განვითარების ახალი მოდელის დანერგვას.