ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიული პროგრამები 2018-04-10

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2017 წლის მონაცემებით, პროფესიულ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების განაწილება სპეციალობების მიხედვით შემდეგია:

1. ინჟინერია - 5336 სტუდენტი;
2. აგრარული - 2300 სტუდენტი;
3. ბიზნესის ადმინისტრირება - 2151 სტუდენტი;
4. ჯანდაცვა - 2037 სტუდენტი;
5. დარგთაშორისი სპეციალობები - 1696 სტუდენტი;
6. ხელოვნება - 1369 სტუდენტი;
7. სამართალი - 507 სტუდენტი;
8. განათლება - 98 სტუდენტი;
9. სოციალური მეცნიერებები - 84 სტუდენტი;
10. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - 54 სტუდენტი.