საფინანსო სექტორში ყველაზე მაღალი ანაზღაურებაა 2018-04-19

საფინანსო საქმიანობა ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სექტორია საქართველოში. განსაკუთრებით დიდია სხვაობა სახელმწიფო საფინანსო სექტორსა და კერძო საფინანსო სექტორში ანაზღაურებას შორის.