შინამეურნეობების დანაზოგები ყოველწლიურად იზრდება 2018-04-19