რეფორმა: გადახდისუუნარობის რეფორმა (2021-12-23)

გადახდისუუნარობის რეფორმას საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ახორციელებს. სხვა ჩართული მხარეები არიან აღსრულების ეროვნული ბიურო და იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, და ბიზნესის რეაბილიტაციისა და გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსთა ასოციაცია (BRIPA). პროექტმა "რეფორმეტრმა" გადახდისუუნარობის რეფორმის პირველ საჯარო-კერძო დიალოგს 2021 წლის 23 დეკემბერს უმასპინძლა.