რეფორმა: რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) ინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა (2023-03-01)

2023 წლის 1 მარტს რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) ინსტიტუციონალიზაციის რეფორმის პირველი შეფასება ჩატარდა. საჯარო-კერძო დიალოგის მონაწილეებმა გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრებები  რეფორმის მნიშვნელობისა და არსებული გამოწვევების შესახებ. მათ ასევე წარმოადგინეს რეფორმის უკეთ განხორციელების შესაძლო გზები.