რეფორმვერდიქტი: 2017 ფაზა 1

რეფორმეტრის მიერ შეფასებული რეფორმები: მცირე და საშუალო ბიზნესის/ინოვაციების განვითარება, სოფლის მეურნეობის განვითარება, კაპიტალის ბაზრის განვითარება, საპენსიო რეფორმა და კიდევ ბევრი სხვა მალე...

რეფორმვერდიქტის ისტორია